Laatujärjestelmän rakenne ja ohjeet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johtaminen

 

Resurssointi

 

Tilaus-toimitus

 

Laadunvarmistus

 

                     HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 1.1 Laatupolitiikka

 

LO 2.1 Organisaatio

 

LO 3.1 Markkinointi, myynti ja tarjoustoiminta

 

LO 4.1 Laadunvarmistuksen suunnittelu

 

LO 5.1 Työsuojelun toimintaohjelma

 

 

LO 1.2 Johtaminen ja laatujärjestelmä

LO 2.2 Tuotannonohjaus

LO 3.2 Projektikatselmus

LO 4.2 Prosessien valvonta

LO 5.2 Pelastussuunnitelma

 

 

LO 2.3 Henkilöstön hankinta - koulutus

LO 3.3 Suunnittelu ja kehitystyö

LO 4.3 Toimittajien seuranta ja arviointi

 

 

 

 LO 2.4 Taloushallinto ja tot.seuranta

LO 3.4 Materiaalitoiminnot

LO 4.4 Mittalaitteiden valvonta ja kalibrointi

 

 

 

 

LO 3.5 Konepajavalmistus ja asennus

LO 4.5 Sisäiset auditoinnit

 

 

 

 

LO 3.6 Poikkeamat ja korjaavat/ehkäisevät toimenpiteet

LO 4.6 Asiakaspalautteet

 

 

 

 

LO 3.7 Toimitus / luovutus

LO 4.7 Laatumittarit

 

 

 

 

 

LO 4.8 Tiedostojen varmennus ja sähköinen viestintä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Toimintaohjeet

 

Dokumentit ja työkalut:

 

  Johdon katselmukset

 

  Koulutusasiat

 

  Sopimuskatselmukset

 

 Laadunvarmistussuunnitelmat

 

 Työturvallisuusdokumentit

 

 

  Kehitysohjelmat

 

 

 

  Suunnittelukatselmukset

 

 Laatumittarit

 

  Ympäristödokumentit

 

 

  Seppien ARVOT

 

 

 

  Laatu- ja tuotannon vkopalaverit

 

 Sisäiset auditoinnit

 

 

 

 

 

 

 

 

  Asiakasvaatimukset

 

 Ulkoiset auditoinnit

 

 

 

 

 

 

 

 

  Poikkeamat, korjaukset

 

 Poikkeamat, korjaukset

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ennakkohuollot

 

 Alihankkijoiden  laatutiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hyväksytyt toimittajat

 

 Mittalaitteet